Het laatste nieuws

Dankjewelavond 2016

Dinsdag 28 juni hebben we onze jaarlijkse ‘Dankjewelavond’(19.00- 21.30 uur)

Visles groep 4 t/m 8

Op woensdag 18 mei krijgen de kinderen van groep 4 tot en met 8 een theoretische les over vissen. Hiervoor komt speciaal een meneer van de visvereniging op school om dit aan te bieden.

Koningsspelen

Op vrijdag 22 april a.s. vinden dit jaar de Koningsspelen plaats.

Nieuws van de BSO

​Zoals jullie misschien al gezien en gehoord hebben werk ik (Lisette) in plaats van Jeanette op de BSO.

Petitie: Het onderwijs wankelt

Wellicht heeft u er al iets over gehoord via de media; Door de nieuwe Wet werk en zekerheid is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag binnen het onderwijs ingrijpend veranderd.

Verkeersexamen

De kinderen van groep 7 en 8 doen dit jaar mee met het verkeersexamen. Dit houdt in dat ze een theorie- en praktijkexamen gaan doen.

Kindcentrum Immanuël biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!