Voordelen kinderopvang

Kinderopvang 0 tot 12 jaar

De eerste levensjaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom staan zij in de opvang centraal. Een goede samenwerking tussen ouders en opvang vinden we hierbij belangrijk.

De drukste tijd in het leven van werkende ouders is vaak de periode wanneer kinderen klein zijn. We helpen ouders om rust binnen het gezin te creëren.

Het voordeel van deze voorzieningen binnen 1 centrum is dat de kinderen van jongs af aan ‘gekend’ worden. Daarnaast is het handig en gezellig dat kinderen uit hetzelfde gezin op één adres terecht kunnen. Rust en gemak voor kind en ouder. De doorgaande leerlijn in het opvoedings-, spel- en leeraanbod zorgt ervoor dat kinderen zich goed ontwikkelen op hun eigen niveau.
 Ieder kind is welkom op de kinder- en buitenschoolse opvang. Ook kinderen die (in de toekomst) geen gebruik maken van Accrete-basisonderwijs.

Er wordt gewerkt met een vast dagritme waarbij rekening wordt gehouden met het ritme van thuis. Daarnaast hebben onze enthousiaste en vakkundige pedagogisch medewerkers individuele aandacht voor de talenten en behoeftes van elk kind.

Meer over onze kinderopvang?

Buitenschoolse opvang

De BSO richt zich op de invulling van de vrije tijd van kinderen. Er is een huiselijke sfeer gecreëerd waar kinderen (buiten) kunnen spelen of deelnemen aan een activiteit. Voorbeelden van activiteiten zijn kookbso, voetbalclinics en knutselen. Omdat we opvang en onderwijs onder hetzelfde dak bieden vermaken eventuele broertjes en zusjes zich samen op de opvang en zijn de lijntjes naar de leerkrachten kort. Bent u opzoek naar het LKR nummer van onze buitenschoolse opvang? Ons registratienummer vindt u hier.


We werken met het programma Uk en Puk. Dit is een methode voor voor- en vroegschoolse educatie. Het doel van dit programma is om kinderen van 1 tot 4 jaar een brede start in het onderwijs te bieden om zo onderwijsachterstanden te voorkomen. In de activiteiten zijn vier ontwikkelingsgebieden uitgewerkt; 
spraak- en taalontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, motorische- en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels
 die de ontluikende rekenvaardigheid stimuleren. Het uitgangspunt is dat kinderen leren door (samen) te spelen.

Van 6.30 tot 19.30 uur flexibel!

Met onze kinderopvang op maat kan de kinderopvang heel gemakkelijk worden afgestemd op ieders persoonlijke situatie. Bij onregelmatig of parttime werk of bij een studie regelen we flexibele opvang. Voor de kinderopvang geldt dat er maar minimaal 1 dagdeel moet worden afgenomen. Voor de BSO geldt dat er per uur kan worden afgenomen. 
We zijn iedere dag geopend van 6.30 tot 19.30 uur.

Voordelig!

Bij ons betaal je voor goede kinderopvang beduidend minder!

  • Voor kinderopvang geldt dat er maar minstens 1 dagdeel (5 uur) hoeft worden afgenomen welke bestaat uit 5 uur
  • Bij de BSO kan je zelfs per uur betalen
  • Er is keuze uit verschillende soorten contracten; uniek bij ons is dat je ook alleen tijdens schoolweken kunt afnemen
  • Geen winstoogmerk, dus voordelige tarieven
  • Overheid betaalt mee aan de kosten

Benieuwd naar onze tarieven? Bekijk ze hier!
Ook bij het volgen van een traject naar werk of een inburgeringscursus krijg je inkomensafhankelijke bijdrage via de Belastingdienst.
Check bij de belastingdienst of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen, wat het bedrag is en hoe u het aan kunt vragen.

Ieder kind welkom!

Welke achtergrond of religie uw kind ook heeft. Op onze kindcentra is iedereen welkom en waardevol.

Er is geen verplichting tot afname van Accrete-basisonderwijs of BSO. Alle diensten kunnen afzonderlijk worden afgenomen.

Dit biedt onze kinderopvang

Kindcentrum Immanuël biedt doorlopende leerlijnen
op de kinderopvang!