Dit biedt onze kinderopvang

Immanuël actueel

Het laatste nieuws

Kerstviering

Gisteravond hebben we met elkaar op school en in de kerk het kerstfeest gevierd....

Kalender

Buitenlesdag

Paasviering / continuerooster tot 14.00 uur

Koningsspelen

Studieochtend Team. De kinderen zijn vrij.

Fotoalbums kinderopvang

  1. Aanpassingen plein
  2. Kerstviering
  3. Pietenmiddag
  4. Puk op vakantie
Kindcentrum Immanuël biedt doorlopende leerlijnen
op de kinderopvang!