Tussenschoolse opvang

We bieden Tussenschoolse Opvang. Hierbij worden de kinderen tussen de middag opgevangen door 'overblijfouders' die allemaal geschoold zijn. De kosten zijn 1,50 per keer en wordt bij voorkeur betaald middels een bij de overblijfkrachten te verkrijgen strippenkaart. Het overblijven wordt gecoördineerd door de ouderraad.

U kunt uw kind aanmelden via de contactpersoon Fokie ten Wolde: j.ftenwolde@hetnet.nl

Kindcentrum Immanuël biedt passend onderwijs
op de basisschool!