Meer- en hoogbegaafd

Kwadraatonderwijs is voor kinderen die cognitief meer kunnen. Alle scholen van Accrete zijn Kwadraatscholen en dat betekent dat er op alle kindcentra voldoende kennis en mogelijkheden zijn om kinderen die bovengemiddeld presteren of hoogbegaafd zijn te helpen.
Naast speciale programma’s zijn er op iedere locatie plusklassen en specifiek opgeleide leerkrachten waar kinderen extra aandacht besteden aan filosofie, informatica, wiskunde, leren leren, leren plannen en aan de eigen inbreng van de kinderen. De reguliere lesstof wordt dan aangepast door middel van ‘compacten en verrijken’.
Voor een aantal hoogbegaafde kinderen is dit nog niet genoeg. Zij hebben behoefte aan specifieke begeleiding om tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Voor deze kinderen is het Kwadraatonderwijs geschikt. Hier volgen ze fulltime, dus van maandag tot en met vrijdag onderwijs dat is aangepast aan de leerbehoeften van hoogbegaafde kinderen.
Voor meer informatie kijk je op de eigen website van het kwadraatonderwijs.

Kindcentrum Immanuël biedt passend onderwijs
op de basisschool!