Mededelingen Groep 7-8

Kindcentrum Immanuël biedt passend onderwijs
op de basisschool!