Groep 7/8 Groep 7/8

Wie zijn wij

Welkom in groep 7 en 8,

De klas bestaat uit 25 leerlingen. We zijn een gemengde groep waar 11 kinderen in groep 7 zitten en 14 kinderen in groep 8. Meester Ben staat de hele week voor de groep. Hiernaast krijgen verschillende kinderen ondersteuning van juf Martine, juf Jannie en juf Lisa

We zitten in het lokaal waar juf Annelous en juf Elly vorig jaar zaten. Groep 7 zit aan de rechterkant in rijen en groep 8 aan de linkerkant in groepjes. Achterin de klas hangt een themamuur die we met ieder thema veranderen. Hiernaast hebben we ook dieren en planten in de klas die verzorging nodig hebben. Hiervoor hebben we een klassendienst. Per week zijn er twee leerlingen aan de beurt. De klassendienst zal per week een verslagje schrijven over de afgelopen week.

Elke week krijgen de kinderen een weektaak waarop staat wat ze deze week moeten doen. Achter elk vak staat wat ze moeten maken. Onderaan de weektaak staan de doelen. Bijvoorbeeld: ik oefen samenstellingen zonder tussenklank: feesttent, broodtrommel, tijdschrift. We bespreken deze doelen elke les, zodat de kinderen weten wat ze leren. Wanneer de kinderen het werk af en nagekeken hebben, moeten ze dit afvinken op hun weektaak. Wanneer het niet af is, leggen ze hun werk op de hoek van de tafel. Mocht het werk zich opstapelen, maken de kinderen het werk thuis af.

Rekenen

Alle kinderen werken aan de hand van leerkrachtdoelen en eigen doelen. Deze doelen zijn opgesteld vanuit de kerndoelen van het basisonderwijs. Kinderen werken via de laptop met de methode Pluspunt via Gynzy. Ze loggen hierbij in met hun eigen inlogcode. Eerder werkten de kinderen aan Rekentuin om tafels e.d. te automatiseren. Dit jaar gebruiken we hier Rekenblobs voor. Hier kunnen kinderen thuis extra in oefenen.

Taal, spelling en werkwoordspelling

We werken voor taal, spelling en werkwoordspelling uit de werkboeken van Junior Einstein. De lessen van taal zijn onderverdeeld in woordbenoemen en zinsontleding. Verder wordt er vrij regelmatig een stelopdracht aangeboden en werken de kinderen dagelijks in het digitale programma van Taalblobs. Via een inlogcode kunnen de kinderen hier ook thuis extra in oefenen. Voor spelling staan de spelling categorieën centraal, passend bij de leerstof van groep 7 en 8. Deze categorieën zijn onderverdeeld in: Klankwoorden, Regelwoorden en Weetwoorden. Hiernaast trainen we de vaardigheden ook

Engels

Kinderen krijgen 3 keer per week Engels. We werken met de methode Holmwoods. Dit is een digitale/klassikale methode waarbij de kinderen Engels leren schrijven, spreken en schrijven. Ook betrekken we de Engelse taal bij onze thema’s. Ze maken dan bijvoorbeeld een woordweb in het Engels.

Lezen

Veel lezen blijft ook in de bovenbouw erg belangrijk! Dagelijks lezen we 15 minuten na de ochtendpauze. We raden het aan om thuis ook regelmatig met uw zoon of dochter hardop te lezen. Het doel hiervan is om een tekst steeds vlotter hardop te kunnen lezen. Doordat kinderen dit ook vaak doen, is de spanning ook meer van het AVI toetsmoment af. Wanneer een kind AVI plus heeft behaald stopt het tempolezen. DMT (woordrijtjes) blijven we echter tot en met groep 8 afnemen.

Begrijpend lezen

Op school werken wij met Nieuwsbegrip. Elke donderdag behandelen we een tekst met bijhorende vragen. Deze lezen we, onderstrepen moeilijke woorden en bespreken de tekst. Op vrijdag verwerken we de tekst door vragen over de tekst te beantwoorden. Verder kijken we deze dag het filmpje dat hierbij hoort. Ook werken we met ‘Blits’. Dit is een methode voor studievaardigheden. Dit is het leren aflezen van grafieken en tabellen, kaartlezen, combineren van informatie en nog veel meer.

Kanjertraining

De kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Het bestaat uit een serie lessen en oefeningen. Hierbij staan de ‘bekende’ petten centraal: blauw, rood, geel en wit. Elke dinsdagmiddag staan coöperatieve spellen gepland en elke donderdag een klassikale les. Hiernaast hebben we met de klas doelen/regels opgesteld via Classdojo. Doe ik iets goed, krijg ik een punt. Aan het einde van de week kunnen de behaalde punten ingewisseld worden voor een beloning.

Gym

Groep 7/8 gymt op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag. Op dinsdag hebben de kinderen les van meester Ben en op vrijdag van juf Corine. Na gym mogen de kinderen zelf naar huis fietsen. Kinderen moeten een gymtas hebben met daarin passende gymschoenen, broek en T-shirt. Het gebruik van deodorant is toegestaan als het een roller betreft. Verder hebben de kinderen met lang haar een elastiekje mee/in.

4xWijzer

Wereldoriëntatie wordt aangeboden in thema’s. Aan het begin van het thema krijgen de kinderen 5 vragen. Deze vragen worden opgesteld vanuit de kerndoelen van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek. Aan het eind van het thema kunnen alle kinderen antwoord geven op deze vragen. Kinderen krijgen door het werken in thema’s de gelegenheid om het onderwerp op hun eigen manier te verkennen en te onderzoeken. De vaardigheden van de 21e eeuw komen hierbij volledig tot zijn recht.

Verjaardagen

Wanneer de kinderen jarig zijn vieren we in de klas een feestje. We zingen voor de jarige en de kinderen krijgen zelf een prachtige kaart en mogen hiermee langs de leerkrachten. Verder mogen ze een klein cadeautje uitzoeken! De kinderen mogen (nu nog verpakt!) trakteren in de klas.

De dieren

Elke dag moeten onze dieren verzorgd worden. De kinderen zorgen hier samen voor. De dieren hebben ook in het weekend verzorging nodig. Hiervoor is een rooster opgesteld. Het gezin dat aan de beurt is, krijgt de sleutel mee naar huis om op zaterdag en zondag de dieren te verzorgen. Het is echter wel de bedoeling dat er een ouder mee is. Door de verbouwing is de buitenkraan weggehaald. Het water moet hierdoor zelf meegenomen worden.

Werkstuk

Dit jaar zullen alle kinderen 1 keer een werkstuk maken. Ze starten hiermee na de kerstvakantie. De kinderen worden bij de hand gehouden tijdens het proces. Ze werken aan de hand van een format dat op school zal worden uitgelegd en krijgen een begeleidende brief mee naar huis. Zo is het voor de kinderen duidelijk wat er van ze verwacht wordt en zo zal er ook een cijfer worden gegeven. Kinderen leren informatie op internet zoeken, maar ook informatie te vergelijken. Vervolgens voegen zij informatie samen tot een eigen geheel. Het is de bedoeling dat het er in ‘kindertaal’ komt te staan.

Spreekbeurt

Kinderen houden in groep 7/8 geen speekbeurt. Wel blijven ze oefenen met presenteren voor anderen tijdens 4xwijzer.

Agenda

Ieder kind heeft een agenda nodig. Deze nemen zij elke ochtend mee naar school, elke middag weer mee naar huis. Wij vinden het belangrijk dat kinderen hiermee goed worden voorbereid voor het voortgezet onderwijs. Ze noteren hier op school hun huiswerk in. Het is van belang dat u met uw kind het werk gaat inplannen, zodat zij niet een dag tevoren erachter komen dat ze nog veel te doen hebben! Gaat u er ook met uw kind voor zitten om alle vakanties, feestjes, tandartsbezoeken, sportmomenten enz. te noteren?


Leerkrachten

Media ICT Bekijk het laatste huiswerk & nieuws

Fotoalbums Groep 7/8

  1. Verkeersexamen
  2. Schoolvoetbal jongens
  3. Afval prikken
  4. Typen gr. 7
Kindcentrum Immanuël biedt passend onderwijs
op de basisschool!