Mededelingen Groep 5/6

Kindcentrum Immanuël biedt passend onderwijs
op de basisschool!