Mededelingen Groep 5-6

Kindcentrum Immanuël biedt passend onderwijs
op de basisschool!