Groep 4-5 Groep 4-5

Wie zijn wij

Welkom in onze groep!

Hier leren we en mogen we fouten maken. Hier maken we plezier maar soms zit het ook tegen. Als school, meester en juf zijn we ervoor om alle kinderen zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden.

Dit schooljaar zijn wij een 'nieuwe' combinatiegroep, maar natuurlijk kennen wij elkaar al goed van vorig schooljaar. Onze oude groep 3/4 is namelijk doorgeschoven naar groep 4/5. Wel zijn er wat dingen veranderd. Zo zitten we in een ander lokaal en hebben we twee nieuwe juffen: juf Willeke op maandag en dinsdag en juf Annelous op woensdag, donderdag en vrijdag.

In groep 4/5 besteden we veel aandacht aan leren en ontwikkeling. Wij hebben dan ook veel verschillende vakken. Hieronder is te lezen wat wij zoal leren en op welke manier dit gebeurt.

Rekenen: Bij rekenen werkt groep vier met de methode Pluspunt in een werkboek. Groep vijf volgt de methode pluspunt op hun chromebook via de software Gynzy. Het rekenen op Gynzy is nieuw dit jaar, maar de kinderen uit groep vijf weten hier al goed hun weg in te vinden. Naast Pluspunt wordt er gewerkt met Calcularis, dit is een oefensoftware op de computer en vinden we meestal erg leuk om te doen.
Taal/spelling: Bij taal en spelling wordt er veel aandacht besteed aan de opbouw van zinnen, verschillende woordsoorten en alle regels die horen bij de werkwoordspelling. Daarnaast werken wij met 4x wijzer (wereldoriëntatie), waarbij er veel aandacht is voor taal. Bijvoorbeeld door stelopdrachten. Tenslotte gebruiken wij een oefensoftware op de computer, namelijk Taalblobs. Hier worden op spelenderwijs de taalvaardigheden geoefend.
Lezen: Wij oefenen veel met lezen. Technisch lezen oefenen wij door bijna elke dag een les in de Estafette-boekjes te maken. Begrijpend lezen oefenen wij in groep vier met de methode 'Leesmaatjes' en in groep vijf met de methode 'Blits' (studievaardigheden). Later in het schooljaar zal hier voor groep vijf 'Nieuwsbegrip' aan toegevoegd worden. Daarnaast is er elke dag tijd voor stillezen.
Engels: Groep vier volgt Engels bij juf Alinda, samen met groep drie. Deze Engelse les wordt verzorgd door Miss Elaine. Groep vijf blijft in de klas en krijgt les uit de methode Holmwoods.
Wereldoriëntatie: Onze school werkt met 4xwijzer. Dit is een manier van werken waarin wij onze creativiteit, kennis en studievaardigheden in kwijt kunnen én ondertussen ontzettend veel van de wereld leren. 4xwijzer staat voor leren uit motivatie en inbreng van de kinderen.

Wij gymmen op dinsdagochtend om 8.30 uur. Dit betekent dat de kinderen naar de gymzaal gebracht kunnen worden. Juf Willeke verzorgt de gymles.

Regelmatig zal er een stukje op deze pagina van groep 4/5 geplaatst worden, waarin verteld wordt waar we zoal mee bezig zijn in de klas. Houdt de website dus in de gaten om op de hoogte gehouden te worden.


Wij hopen op een leerzaam en gezellig schooljaar!

Juf Annelous en juf Willeke
Leerkrachten

Media ICT Bekijk het laatste huiswerk & nieuws

Mededelingen Groep 4-5

Nieuws

De kop is er af!

De kop is er af. De eerste weken zijn voorbij gevlogen! Lees verder

Kindcentrum Immanuël biedt passend onderwijs
op de basisschool!