Mededelingen Groep 1-2

Kindcentrum Immanuël biedt passend onderwijs
op de basisschool!