Dit biedt ons basisonderwijs

Immanuël actueel

Het laatste nieuws

Kerstviering

Gisteravond hebben we met elkaar op school en in de kerk het kerstfeest gevierd....

Kalender

Verjaardag juf Tess (opvang)

Verjaardag juf Saskia (opvang)

Juf Riane jarig (peuteropvang)

Juf Simone jarig

Parnassys

Via het ouderportaal kunt u meekijken naar de vorderingen van uw kind(eren).

Aanmelden TSO

Werkt u ver weg? Of redt u het om andere redenen niet om tussen de middag thuis te zijn? Meld uw zoon of dochter dan eenvoudig aan voor de tussenschoolse opvang!

Fotoalbums Basisonderwijs

  1. Aanpassingen plein
  2. Kerstviering
  3. Afscheidsavond groep 8
  4. Nacht van 8
Kindcentrum Immanuël biedt passend onderwijs
op de basisschool!