Dit biedt ons basisonderwijs

Immanuël actueel

Het laatste nieuws

Kalender

Hemelvaartsdag vrij

Vrij na Hemelvaartsdag / peuteropvang geopend

Juf Willy jarig (peuteropvang)

Schoolkamp Terschelling

Parnassys

Via het ouderportaal kunt u meekijken naar de vorderingen van uw kind(eren).

Fotoalbums Basisonderwijs

  1. Schoolvoetbal jongens
  2. Afval prikken
  3. Typen gr. 7
  4. Kijkje in de groep
Kindcentrum Immanuël biedt passend onderwijs
op de basisschool!